Hey, this photo is © Katarzyna Skrzybalska
Zdjęcia stanowią ważną pamiątkę niestety z biegiem czasu mogą ulec zniszczeniu. W naszym Studio możliwe jest wykonanie reprodukcji (bardzo wiernej kopii) zdjęcia, a następnie retuszu, który obejmuje:
– rekonstrukcję brakujących fragmentów zdjęcia,
– zmianę kolorystyczną,
– usunięcie zagięć, rys, plam, zabrudzeń, rozdarć,
– korekcję kontrastu, jasności, nasycenia i kolorystyki,
– zmianę proporcji zdjęcia (np. kadrowanie fragmentu zdjęcia),
– i inne.